+7 (351) 261-96-62
.
31

- 10-00 18-00
- 10-00 15-00


SAGEM, SAMSUNG (26)Sagem MC918 / 922 / 926 / 936 / 939 Li-Ion 47*30*6 ()
390  

 

 

Sagem MY C-2 500 mAh Li-Ion 50*33*5 ()
10
390  

 

 

Sagem MY -3, X-5 Li-Ion 47*33*5 ()
390  

 

 

Sagem MY X-6 / X-7 / V65 900 mAh Li-Ion 41*34*4 ()
390  

 

 

Samsung SCH-411 Li-Ion 47*33*5 ()
390  

 

 

Samsung D880 duos 900mAh Li-Ion AB553850DEC 54*37*6 ()
450  

 

 

Samsung F400 / J800 / L700 / S5550 / S3370 54*35*4 960 mAh Li-Ion AB463651BU 54*35*4 ()
550  

 

 

Samsung F700 / F490 / M800 / G400 Li-Ion AB533640CE 39*33*5 ()
390  

 

 

Samsung i560 650mAh Li-ion AB553850DU 53*38*6 ()
4
390  

 

 

Samsung i8160 / i8190 / S7562 / i739s7568 / s7572 / J105 1500 mAh Li-Ion EB425161LU 60*50*4 ()
5
550  

 

 

Samsung i8530 / i8552 / i8558 / win i8550 / i869 2000mAh Li-Ion EB585157LU 56*51*5 ()
1
550  

 

 

Samsung i9150 mAh Li-Ion 63*56*5.5 ()
1
440  

 

 

Samsung i9190 / 9195 / J1 16 / S4 miniB500BE / J120 1900mAh ()
550  

 

 

Samsung i9220 / N7000 galaxy note 2500 mAh Li-Ion EB615268VU 67*52*6 ()
2
590  

 

 

Samsung i9250 galaxy nexus 1750 mAh Li-Ion EB-L1F2HVU 65*48*5 ()
5
550  

 

 

Samsung J600 / S7350 / 8300 500mAh Li-ion ab533640bu 39*29*5 ()
450  

 

 

Samsung P510 850mAh Li-Ion BST2158 49*33*5 ()
8
390  

 

 

Samsung P730 850mAh Li-Ion BST2708 49*33*5 ()
390  

 

 

Samsung S5830 / 5660 / S5670 / 6790 / 6802 / 6810 1350 mAh Li-Ion EB494358VU 57*43*5 ()
9
550  

 

 

Samsung i8150 / S5690 / S8600 / S5820 / i8350 Li-Ion EB484659VU 58*45*4.5 ()
1
350  

 

 

Samsung S5570 / S5750E / S5330 / S7230E / S5250 / S7233 900 mAh Li-Ion EB494353VU ()
3
550  

 

 

Samsung S5360 / S5380 / S5300 / S5302 / B5510 / B5512 1200 mAh Li-Ion EB454357VU 56*43*4 ()
550  

 

 

Samsung S7270 / 7262 / G313 / G318 / S7390 1500 mAh Li-Ion B100AE 59*50*4 ()
550  

 

 

Samsung G355 / 360 / 361 2000mAh Li-Ion EB-BG355BBE 56*51*5 ()
4
550  

 

 

Samsung G530 / J320 / J500 2600mAh Li-Ion EB-BG530BBC 62*57*5 ()
4
550  

 

 

Samsung S5 mini / G800F 2100mAh Li-Ion EB-BG800CBE 71*34*6 ()
2
490  

 

 
 

1 - 26 26
 | . | 1 | . |